TURISTIČNO DRUŠTVO PESNICA

Turistično društvo Pesnica je bilo ustanovljeno 27. Junija 1997. Glavni pobudnik za njegovo ustanovitev je bil g. Stanko Schatz tedanji direktor TGP Pohorje, ki je bil tudi prvi predsednik društva. Ustanovljeno je bilo z namenom razvoja turizma in dogajanja v Pesnici pri Mariboru, da bi kraj postal lepši in prijetnejši za lokalno prebivalstvo in obiskovalce od blizu ali daleč, ki bi želeli bolje spoznati našo neokrnjeno naravo in kulturno dediščino, ter tako preživeti svoj prost čas ali oddih.

Prav tako skrbimo za urejeno okolico v vseh sedmih naseljih v krajevni skupnosti, ter si prizadevamo za čim popolnejšo turistično infrastrukturo (kažipote, informativne table, označbe turistično pomembnih točk, brošure, prospekte idr.). Pri izvedbi različnih prireditev sodelujemo z vsemi domačimi društvi, pri promociji turizma pa se povezujemo tudi z društvi v ožji in širši soseščini.

Pri svojem delovanju podpiramo vsako zasebno pobudo, ki pomeni širitev in bogatitev turističnih zmogljivosti in koristi prepoznavnosti kraja v turističnem in širšem gospodarskem smislu.
Turistično društvo Pesnica je in bo v bodoče skrbelo za pospeševanje turizma v vseh njegovih oblikah, ter za urejanje in vzdrževanje delov javnih površin.

Velik del svojih aktivnosti je in bo društvo usmerilo v ureditev pohodniških in kolesarskih poti po obronkih Pesnice pri Mariboru.

Vsakoletni dogodki v kraju Pesnica pri Mariboru, ki jih prireja Turistično društvo Pesnica:

   - PUSTOVANJE
  - POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA
  - TRADICIONALNI ORGANIZIRANI
    POHODI PO OBRONKIH PESNICE
  - POZDRAV POLETJU – KMEČKE IGRE
  - POSTAVITEV KLOPOTCA
  - MARTINOVANJE
  - VESELI DECEMBER - MIKLAVŽEVANJE
  - POHOD Z LUČKAMI