O občini Pesnica

pesnica_zastavaKLIK za povezavo

 

Občina Pesnica

Prve zametke današnje občine Pesnica najdemo v nekdanji občini Maribor - Pesnica. Ta se je leta 1982 izločila iz Maribora in je obsegala večji del zahodnih Slovenskih goric v porečju zgornjega toka reke Pesnice. Na severu je segla do Mure, na jugu pa prek Pesniške doline do severnih pobočij mariborskih goric. Iz te občine so po prvi reformi lokalne samouprave nastale tri samostojne občine: Kungota, Pesnica in Šentilj.

Občina Pesnica je zanimiva lokalna skupnost, ki se lahko pohvali z izjemno bogato zgodovino, pestrimi naravnimi znamenitostmi in z jasno razvojno vizijo. Ena od odlik je zagotovo ohranjeno naravno okolje, kar je najbrž rezultat umnega kmetovanja in ekološke ozaveščenosti ljudi, ki se zavedajo odgovornosti do narave in okolja.

Občina Pesnica šteje danes nekaj več kot 7400 prebivalcev in se s 78 km2 razprostira na obronkih slikovitih in razgibanih Slovenskih goric, kjer avtocesta proti Avstriji prečka reko Pesnico, in nato naprej proti severovzhodu. Meji na občine Maribor, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Kungota in Šentilj.

Več kot polovica gospodinjstev v občini je kmečkih. To pove veliko o kmetijskem značaju občine, v kateri pa postajajo vse pomembnejše tudi druge dejavnosti, zlasti turizem, malo gospodarstvo in storitvene dejavnosti. Občina Pesnica, ustanovljena leta 1994, vključuje 4 KS: Jakobski Dol, Jarenina, Pernica in Pesnica pri Mariboru.

To je razgiban svet, v katerem prevladuje nizko, s potoki razrezano terciarno gričevje, zgrajeno iz laporjev in peščenjakov. Večino vodovja zbira Pesnica, ki teče v zgornjem toku po ozki dolini. Najvišji deli so v povirju levih pritokov Pesnice nad Muro.
Občino Pesnica sestavljajo naselja: Dolnja Počehova, Dragučova, Drankovec, Flekušek, Gačnik, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Jelenče, Kušernik, Ložane, Mali Dol, Pernica, Pesnica pri Mariboru, Pesniški Dvor, Počenik, Polička Vas, Polički Vrh, Ranca, Ročica, Slatenik, Sp. Dobrenje, Sp. Hlapje, Sp. Jakobski Dol, Vajgen, Vosek, Vukovje, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Zg. Hlapje in Zg. Jakobski Dol.